Kulturdoula Stockholm

Att känna stöd och trygghet under födandet är viktigt. En kulturdoula fungerar som stödperson för icke-svensktalande gravida och deras familjer för att öka möjligheterna till jämlik vård. 

Samarbetet med vårdgivarna och att främja det tvärkulturella mötet är en viktig del i rollen. Kulturdoulan är en del i teamet runt den födande kvinnan tillsammans med närstående och vårdpersonal.

Foto: Elisabeth Ubbe

Vad är Kulturdoula Stockholm?

En kulturdoula är en stödperson som ger icke-svensktalande kvinnor och familjer med flykting- eller invandrarbakgrund stöd under graviditet, födande och första tiden med barnet.

Kulturdoulan har kulturell och språklig kompetens från såväl ursprungslandet som från Sverige. Hon har kunskap om svensk förlossningsvård och erfarenhet av att ge stöd under förlossningen. Stödet ges på det språk den födande kvinnan talar. Kulturdoulan säkerställer att familjen tillgodogör sig vårdgivarens information och hjälper kvinnan att hamna rätt i kontakt med vården. Hon blir en länk mellan kvinnan och vårdpersonalen. Stödet är kostnadsfritt för den gravida kvinnan och hennes familj och kulturdoulan har tystnadsplikt.

Translate / Översätt »