Om oss

Vad är Kulturdoula Stockholm?

Att föda barn i ett nytt land där man inte förstår eller talar språket kan upplevas otryggt och skrämmande. Forskning visar att kvinnor från länder utanför Europa har sämre förlossningsutfall än svenskfödda. Kulturdoula Stockholm arbetar för att överbrygga språkliga och kulturella svårigheter vid barnafödande och att öka möjligheten till jämlik vård.

Stödet våra kulturdoulor ger till kvinnor och familjer innefattar hjälp att förstå vad som händer i kontakten med sjukvården genom kulturtolkning. En kulturdoula är en person som har samma språk, ursprung, kultur och tradition som kvinnan. Kulturdoulan tolkar signaler och händelser utifrån ett kulturellt perspektiv. Hon har samma referensramar som målgruppen vilket skapar förutsättningar för en bra dialog.

Våra kulturdoulor är inte språktolkar och får inte utföra rena tolkuppdrag!

Vi prioriterar kvinnor och familjer som är nyanlända, socioekonomiskt utsatta och ensamstående.

Kulturdoula Stockholm arbetar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och i nära samarbete med barnmorskemottagningar och förlossningsklinikerna i Stockholms Län.

Historia

Projektet Kulturdoula Stockholm startade i Södertälje hösten 2016 under namnet Doula & kulturtolk Stockholm. I samband med detta bildades även den idéella föreningen Mira som driver projektet, vars styrelse även är styrgrupp för projektet. Uppstarten skedde i samarbete med vår systerorganisation Doula & kulturtolk Göteborg.

Våren 2017 utbildades elva kulturdoulor som initialt var verksamma enbart i Södertälje.  Under åren har doulagruppen vuxit till ca 40 aktiva medarbetare som ger stöd på drygt 25 olika språk! Vi eftersträvar att stötta kvinnor och familjer i hela Stockholms län.  Vi prioriterar kvinnor som är nyanlända, socioekonomiskt utsatta, förlossningsrädda eller ensamstående.

Vi rekryterar och utbildar kontinuerligt fler kulturdoulor för att möta behovet utifrån de uppdrag vi får från barnmorskemottagningarna.

Projektet Kulturdoula Stockholm drivs av den ideella föreningen Mira på uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta projektledare Anna Jensen.

Föreningen Miras värdegrund

  • Vi arbetar utifrån principen om alla människors lika värde.
  • Vi vill öka individens möjlighet till trygghet, kunskap och självbestämmande.
  • Inom föreningen arbetar vi för att aktivt visa respekt och solidaritet med de vi möter och varandra. Vi respekterar individuella olikheter och främjar ett öppet klimat där vi kan stärka varandra genom gemensam utveckling och diskussion.
  • Vi arbetar för att främja hälsa och välbefinnande hos såväl individen som dennes sociala nätverk.
  • Genom föreningens verksamhet vill vi etablera stöd som kan stärka individens utveckling.
  • Vi vill aktivt bidra till integrerande möten på individ- och gruppnivå. Inom föreningen eftersträvar vi att fånga upp nya kunskaper. Vi ska också reflektera över hur vi agerar för att utveckla och stärka gruppen.

Arbeta hos oss

Är intresserad av att arbeta som kulturdoula, och har kulturkompetens både från ditt ursprungsland och från Sverige? Skicka då ditt CV och en kort beskrivning till ulrica@kulturdoula.se

Translate / Översätt »