Är du barnmorska?

Boka en kulturdoula

Ring till oss när du stöttar en icke-svensktalande kvinna som du bedömer skulle vara hjälpt av en kulturdoula. Ring gärna till oss även om du känner dig lite osäker så kan vi tillsammans komma fram till bäst stöd för just den kvinnan. Om kvinnan talar ett språk som vi för närvarande inte har, får ni gärna meddela oss, då vi för statistik på förfrågningar inför kommande rekryteringar.

Det vi behöver veta när ni ringer till oss är vilket språk kvinnan talar, när hon är beräknad att föda samt hennes paritet. För vår planerings skull är det bra att få veta vilket sjukhus kvinnan är listad på. Vi behöver kvinnans förnamn och telefonnummer samt ditt namn och vilken mottagning du ringer ifrån. Berätta gärna också om det är något speciellt i kvinnans situation eller hälsotillstånd som är bra för doulan att känna till. Kulturdoulorna liksom vi i verksamhetsledningen har alla tystnadsplikt.

Vi prioriterar kvinnor och familjer som är nyanlända, socioekonomiskt utsatta och ensamstående.

Kulturdoulorna fungerar som en brobyggare mellan kvinnan/familjen och vården och underlättar kommunikation men är inte utbildade till språktolkar och får därför inte utföra rena tolkuppdrag.

Våra kulturdoulor talar följande språk:

Arabiska   Amarinja   Dari   Engelska

Farsi/Persiska   Hindi   Franska   Italienska 

Marockanska   Mongoliska   Oromo 

Polska   Punjabi   Ryska   Somaliska

  Syrianska   Tigrinja Turkiska 

  Ukrainska   Urdu Uzbekiska

Klicka på respektive språk för information på det språket som du kan skriva ut
och ge till kvinnan.

Infoblad på svenska

Translate / Översätt »