Är du gravid?

Att föda barn i ett land där man inte är uppväxt och inte förstår eller talar språket kan upplevas otryggt och skrämmande. En kulturdoula kan ge stöd på ditt eget språk när du ska föda barn. Doulan är tränad i att ge stöd under förlossningen och hon känner också väl till den svenska sjukvården. Hon kan hjälpa till att förklara vad som kommer att hända och hur förlossningsvården fungerar i Sverige.

Doulan underlättar kommunikationen med vårdpersonalen under förlossningen. Hon kan inte ge dig medicinska råd men hon kan hjälpa dig att komma i kontakt med rätt personer ifrån vården under hela graviditeten och första tiden med ditt barn.

Stöd från en kulturdoula är kostnadsfritt för familjen.

Om du önskar stöd från en kulturdoula prata med din barnmorska så kontaktar hon oss.

Kulturdoulorna talar följande språk. Klicka på ditt språk för att läsa mer information.

Arabiska   Amarinja   Dari   Engelska

Farsi/Persiska   Hindi   Franska   Italienska 

Marockanska   Mongoliska   Oromo

Polska   Punjabi   Ryska   Somaliska

Syrianska   Tigrinja Turkiska

  Ukrainska   Urdu Uzbekiska

Klicka på respektive språk för infoblad.

Infoblad på svenska

Foto: My Matson

Informationsfilmer

Arabiska

Mongoliska

Ryska

Somaliska

Svenska

Translate / Översätt »